Průběh výstavby bazénu

Stavební příprava pro bazén z těžké fólie spočívá ve vybetonování železobetonové vany (armované dno, armované stěny). Stěny a dno je nutno vyhladit cementovou flexibilní stěrkou, aby fólie nekopírovala nerovnosti vzniklé při hrubé betonáži. Při betonáži je potřeba včlenit do stěn a dna některé nutné propojovací díly (skimmer, trysky, dnová výpust, vysavačová tryska, apod.), které slouží pro cirkulaci vody z bazénu k filtraci a zpět. Pokud má být bazén osazen i světly nebo protiproudem, je potřeba včlenit do stěn i díly k těmto zařízením.

Níže uvádíme postup výstavby bazénu v jednotlivých bodech. Podrobnou stavební příručku ve formátu pdf si můžete stáhnout níže na stránce.

Postup stavby bazénu v jednotlivých bodech:

 1. Stavební povolení (ohlášení)
 2. Vyměření výkopu
 3. Výkop jámy + drážek pro vedení trubního rozvodu bazénové vody
 4. Betonáž dna a eventuální osazení dnové výpusti - doporučeno
 5. Betonáž stěn a osazení prostupů přes stěnu - trysky, skimmer, světla, protiproud ...
 6. Vyhlazení dna a stěn stěrkou (přebroušení)
  Výše uvedené (1-6) zajišťuje stavebník (investor)

 7. Položení trubních rozvodů bazénové vody
 8. Montáž instalačních poplastovaných plechů, na které se uchycuje bazénová fólie
 9. Nalepení podkladové geotextilie, která oddělí betonáž od bazénové fólie
 10. Montáž bazénové fólie, prořezání trysek, skimmeru, výpusti atd.
 11. Montáž strojové části technologie - pískové filtrace, kulových ventilů, ohřevu, zařízení na úpravu vody ...
 12. Spuštění a předání bazénu majiteli
  Výše uvedené (7-12) zajišťuje bazénová firma

 13. Okolní úpravy - dosypání zeminy
 14. Nalepení okolních dlažeb, obruby bazénu ...
  Výše uvedené (13-14) zajišťuje stavebník (investor)

1) Stavební povolení (ohlášení)

Před samotnou stavbou bazénu je nutno navštívit stavební úřad a informovat se na podmínky. Ze zkušeností víme, že přes závazné normy (zákony) má každý stavební úřad různé požadavky na projekční dokumentaci a různá další potvrzení. Pokud se rozhodnete pro stavbu bazénu svépomocí, budete pravděpodobně potřebovat odborný dozor, což je v podstatě osoba dle zákona, která Vás bude zodpovídat za kontrolu prováděných prací z odborného a bezpečnostního hlediska. Pokud naopak využijete stavební firmu, tak se o odborný dozor nebudete muset starat, protože ten by měla právě zabezpečit stavební firma. Stavební úřad vás může požádat o doložení vyjádření různých institucí, případně vlastníků sousedních nemovitostí. Stavební úřad bude pravděpodobně požadovat alespoň základní projekt stavebního díla se zaměřením vůči okolním parcelám a objektům. Projekt může provést projektant, kterého si zvolíte, nebo po domluvě i naše firma. V případě, že si zvolíte projektanta nebo architekta, bezplatně mu poskytneme veškeré informace k projektu a námi navrhovaném řešení stavby bazénu.

2) a 3) Vyměření výkopu a výkop jámy a drážek pro vedení trubního vedení

Výkop bazénu je většinou závislý od způsobu výstavby vlastní železobetonové vany a místa uložení trubních rozvodů bazénové vody. Výkop by měl být každopádně minimálně o 10 cm na každé straně bazénu větší, než jeho vnější půdorys. Výkop se většinou provádí strojově s ručním dočištěním. Zemina se rozveze po pozemku, případně na skládku či deponii. Při výkopu je nutno dodržovat bezpečnostní opatření, aby nedošlo k zavalení pracovníků zeminou. Proto by výkop měl pažit, nebo odkopávat zešikma. Vše záleží také na druhu zeminy a průzkumu statikem. Důležité je také nezapomenout na výkop pro vedení trubních rozvodů. Ten by měl být proveden pokud možno v nezámrzné hloubce, případně spádovány pro eventuální vypuštění vody.

4) Betonáž dna (a eventuální osazení dnové výpusti - doporučeno)

Materiál pro betonáž je většinou určen dle projektanta. Na dno se většinou použije beton třídy B20 nebo B25 s armováním kari sítí s oky 10 x 10 cm. Stěny taktéž B20 ( B25) se svislou armaturou průměru 10 mm (žebírková ocel) po 250 mm oboustranně. Vodorovná pak o průměru 6 mm po 250 mm oboustranně. Způsob provedení a materiál by měl stanovit projektant.

Než se položí dno je většinou potřeba zabezpečit rovinnost a dostatečně podklad zhutnit např. zhuštěným štěrkem nebo recyklátem. Vhodné je také srovnat podklad podkladovou betonovou mazaninou v tl. 3-5cm. Poté se již může pokládat armatura, resp. celá betonová deska. Vhodné je také ještě před zabetonováním dna zajistit provázání armatury dna s armaturou stěn. To lze provést více způsoby. Správný způsob je provázání vázacím drátem, nebo přivaření naohýbané výztuže ke kari sítím ve dně. Používané jsou také metody, kdy se nejdříve vybetonuje dno, poté se vytyčí půdorys stěn a v místech, kdy je nutno zapustit svislou betonářskou výztuž se vyvrtají otvory a výztuž se natluče do betonu (tento postup není zcela správný, protože provázání není dokonalé).

5) Betonáž stěn (různými metodami) a osazení prostupů přes stěnu

Vzhledem k tomu, že jsou dostupné různé zdící materiály je také více možností, jakým způsobem vyzdít stěny bazénu. Teď k jednotlivým postupům podrobněji.

Betonové tvárnice (tzv. betonové ztracené bednění, které se používá hojně na ploty, garáže, zídky atd. nabízí většina stavebnin)

 • Betonové tvárnice se skládají do řad podobně jako cihly a do otvorů se svisle vkládá armatura. Po vytvoření řady se vždy prováže opět vodorovně armaturou. Otvory se vyplňují betonem.
 • Horní hrana stěny bazénu by měla být pevná a proto se zpevňuje věnečkem min. 5 cm z důvodů přišroubování instalačních plechů. Věneček také srovná hranu do vodorovné roviny. Pokud je stěna z tvárnic již tak dosti vysoká např. 150 cm je potřeba, aby se horní vnitřní hrana tvárnic odřízla a dobetonovala do požadované výšky. Lze použít desku, která se vyrovná vodorovně do požadované výšky.
 • Po zhotovení celé stěny je nutno zahladit případně zastěrkovat či přebrousit nerovnosti cementovou stěrkou, aby voda nerovnosti nevytlačila přes fólii.
 • Výhoda je v poměrně levné stavbě a v poměrně nízké pracnosti. Nevýhodou je, že pokud se nepoužije dalšího zateplení, samotné tvárnice tepelně neizolují a voda v bazénu se rychleji ochlazuje. Na tvárnice lze tak nalepit z vnitřní strany např. tvrzený polystyren jako tepelnou izolaci. Poté se polystyren přestěrkuje stěrkou a perlinkou jako fasáda.

Polystyrenové tvárnice (tzv. polystyrenové ztracené bednění, jde o polystyrenovou tvárnici o rozměrech 120x25x25 cm, které se vystaví na sebe proarmují a vybetonují)

 • Horní hrana stěny bazénu by měla být pevná a proto se zpevňuje věnečkem min. 5 cm z důvodů přišroubování instalačních plechů. Věneček také srovná hranu do vodorovné roviny. Pokud je stěna z tvárnic již tak dosti vysoká např. 150 cm je potřeba, aby se horní vnitřní hrana tvárnic odřízla a dobetonovala do požadované výšky. Lze použít desku, která se vyrovná vodorovně do požadované výšky.
 • Poté je nutno celou stěnu přestěrkovat podobně jako fasádu, stěrkou s výstužnou síťkou tzv. perlinkou. Poté přebrousit.
 • Výhoda spočívá v rychlosti výstavby, protože tvárnice mají tzv. zámky, které srovnají tvárnice téměř do dokonalé rovinnosti stěny. Velkou výhodou je také zateplení celého bazénu.

Betonáž do bednění

 • Dnes se již skoro nepoužívá, protože půjčení kvalitního plechového bednění je poměrně nákladné a použití dřevěného zase velmi pracné.

Rozměry bazénu

Rozměr bazénu je až na výšku v podstatě jedno. U výšky je nutno dodržet maximální čistou výšku bazénu 1,5 m (ne 1,51m a více) jelikož by bylo nutné použít při instalaci širší folii (2m) a tudíž byste zbytečně platili za velký prostřih a odpad folie. Pokud proto uvažujete o hloubce 1,5m určitě stěnu připravte max. do 1,5m.

Obvyklé rozměry bazénů bývají 5x3m, 6x3m, 7,5x3,5m, 8x4m apod. Nicméně záleží jen na vás, jaký tvar a rozměry budete chtít. Doporučujeme tvar obdélník, při kterém je nejvíce využito místo na pozemku i v samotném bazénu. Lze také provést jakýkoliv jiný tvar - ovál, obdélník s kulatými rohy, ledvinka. Samozřejmostí je také možnost včlenit schodiště různých tvarů viz níže. Otázka svažitosti bazénu je diskutabilní, protože u rozměrů do 8x4m je dle našeho názoru svažitost nepoužitelná, jelikož několik centimetrů rozdílu vám příliš nepomůže. Ale jako v předchozím případě záleží jen na Vás.

Schodiště

Důležité upozornění: U schodišť většinou dojde k tomu, že v bazénu se vytvoří vnitřní roh. U vnitřního rohu je důležité, aby svislá hrana byla také pevná pro našroubování plechu. Problém bývá hlavně u zdění z polystyrenových tvárnic nebo při zateplování zevnitř, kdy roh je z polystyrenu, což být nemůže. Proto je potřeba část polystyrenu vyříznout a zabezpečit, aby alespoň na částečných místech bylo možno ukotvit plech do betonu (nikoli přes polystyren). Taktéž vodorovné hrany schodů musí být tvrdé, tak, aby se na ně dal umístit a přivrtat poplastovaný plech. Častou chybou je umístění plastového rožku pro obklady na roh schodu a zastěrkování.

Výběr schodiště nebo žebříku záleží na vás. Schodiště je většinou dražší, nicméně pohodlnější. Výhoda schodiště je již zmíněná pohodlnost, nevýhoda zase taková, že zasahuje do bazénu a relativně zmenšuje bazén. Schodiště však lze také umístit tak, aby několik schodů bylo mimo bazén a třeba poslední byl již v bazénu, což pro plavání již nevadí.

U volby rozměrů schodů doporučujeme šířku (nášlap) prvního schodu min. 40 cm (pohodlnější zvláště u obloukových schodů), další 30 cm. Výška min. 25 cm, většinou 30 cm, výjimkou není výška 35 cm. Na výšce závisí totiž i počet schodů a tudíž prostor, který bude schodiště zabírat. V neposlední řadě velikost schodiště ovlivňuje i samotnou cenu.

Typ schodiště

Zatímco u oválu se z hlediska vzhledu velmi obtížně schodiště umisťuje, u obdélníku se dá použít téměř jakékoliv schodiště, jak vestavěné, tak i vnější.

Na výběr jsou tyto typy:

 • Románské se schodem v bazénu
 • Románské klasické schody jen v oblouku
 • Šikmé schodiště v rohu (hrany rovné)
 • Klasické rovné schodiště mimo bazén
 • Klasické schodiště se schodem v bazénu
 • Obloukové schody v obdélníku v rohu
 • Atypické schodiště

6) Vyhlazení dna a stěn stěrkou (přebroušení)

Již vícekrát bylo zmíněno, že povrch dna i stěn případně schodů musí být hladký. Často se nás ptají zákazníci jak hladký. Vždy říkáme co nejvíce. Stejně jako si dáte záležet na "fajnové" omítce v domě, tak si dejte záležet i na povrchu bazénu. Voda totiž jakékoli nerovnosti hodně vytlačí, obzvláště na dně bazénu. Pokud budete mít i světla v bazénu, pak větší nerovnosti budou obzvláště vidět.

Problém hladkosti povrchu při betonáži nastává, když se stahuje beton latí např. na dně, kde téměř vždy zůstanou od latě hrbolky a v jedné řadě varhánky. Proto je nutno tyto nerovnosti zavčas zbrousit, případně zastěrkovat nebo použít samonivelační potěr. U stěn je to stejné. Tvárnice většinou nejsou tak přesné, jak bychom si přestavovali a tak vznikají další nerovnosti, které je potřeba zarovnat.

U polystyrenových tvárnic většinou s hladkostí nebývá problém. Bazénová fólie však nemůže přijít do styku s polystyrenem a proto je nutno polystyren ještě přetáhnout stěrkou s perlinkou a zabrousit.

Upozornění: všechny hrany by měly být pevné a strany vzájemně kolmé (nikoli oblé).

Usazení dodaných předmontážních prostupů pro rozvod bazénové vody:

Předmontážní díly, které je nutno včlenit do betonáže (dna, stěn, schodů) vám je schopna vždy dodat bazénová firma. Tyto díly je nutno dle pokynů zabetonovat. Dejte si pozor na podélnou osovou kolmost těchto dílů vůči ploše, do kterých se usazuje a také na to, aby líc dílu končil současně s konečnou plochou stěny (dna) vč. stěrky (zjednodušeně řečeno, když vezmu lať a položím ji na stěnu vedle dílu a přejedu latí přes díl, nesmí lať zadrhnout o díl, ale ani nesmí být díl utopen).

Výšky ode dna a půdorysné umístění jsou závislá na druhu dílu a rozměrech bazénů.

Používané předmontážní díly:

 • skimmer (sání)
 • vratné trysky
 • sací tryska (pro vysavač)
 • dnová výpust
 • osvětlení
 • protiproud

Upozornění: u některých dílů je zvláště důležité, aby byly osazeny velmi přesně dle pokynů, protože pak může dojít, zvláště u skimmeru a protiproudu k tomu, že tyto díly nebudou ve vodorovné poloze, což nebude vypadat esteticky (jedná se o díly, které mají obdélníkové rámečky). U trysek je nutno, aby je bylo možné ještě vyšroubovat a zatěsnit proti úniku vody.

7) Položení trubních rozvodů bazénové vody

Trubní rozvody se většinou pokládají do nezámrzné hloubky za jednu stěnu bazénu až do úrovně dna na rostlý terén. Je nutno zabezpečit, aby hadice případně trubky byly usazeny do měkkého podloží prosáté hlíny nebo písku a zabezpečit citlivé zahrnutí a hutnění. Citlivé zahrnutí je velmi nutné obzvláště v místech, kde je vedení napojeno na pevně ukotvené díly ve stěně bazénu, tak aby nedošlo k utrhnutí z dílu ve stěně. Pokud se tak stane je nutno zavolat instalační firmu a sdělit jí to, aby mohla vše opravit. Trubní rozvody se dovedou do místnosti (šachty) pro technologii, kde se nechají s rezervou ležet na zemi. Je důležité, aby prostup nebyl zabetonován dříve, než je instalační firma seřadí a zkrátí na požadované vzdálenosti a polohu. Otvory ve stěně se mohou dočasně zapěnit. Je důležité, aby označení hadic nebylo smazáno, jsou-li tak instalační firmou označeny a aby otvory hadic zůstaly zaslepené páskou pro zamezení vniku nečistot, myší apod. Hadice je vhodné spádovat k bazénu nebo k technologii, případně kombinací (pokud je to alespoň trochu možné).

Trubní rozvody je možné izolovat pěnovou izolací - tubex.

8) Montáž poplastovaných plechů pro uchycení bazénová fólie

Poplastované plechy neboli viplanyl (úhelníky cca 3x2cm) se přišroubují vruty do hmoždinek na hranu bazénu, případně na svislé rohy a vodorovné hrany schodů. Proto je nutné, aby hrany byly dostatečně tvrdé a stěny vzájemně kolmé.

9) Nalepení podkladové geotextilie

Na stěny a dno bazénu se ještě před položením fólie lepí podkladová geotextilie, která oddělí fólii od betonové konstrukce, vyrovná některé nerovnosti a změkčí chůzi po dně bazénu. Pro nalepení geotextilie je nutné, aby beton byl suchý a byl zbaven prachových částic.

10) Montáž bazénové fólie, prořezání trysek, skimmeru, výpusti atd.

Počasí pro montáž fólie a geotextilie musí být příznivé (min. 15 st. C), nesmí pršet ani mrholit. Fólie se vaří horkým vzduchem, proto je nutno zabezpečit přívod el. energie 220 V. Folie se přetáhne přes horní plech a přivaří se na něj. Na dně se pásy spojují s přesahem cca 5-10 cm. Montáž folie vč. plechů a geotextilie trvá v závislosti na velikosti bazénu v průměru 2 až 4 dny.

11) Montáž strojové části technologie - filtrační jednotky, ohřevu, kulových ventilů ...

Montáž technologie lze provést po i před montáží folie. Doba montáže technologie trvá cca 1 až 3 dny dle objemu a složitosti prací. Pro montáž je potřeba připravit prostor pro umístění technologie. Pokud je technologie umístěna do menší šachty, je vhodné technologii montovat ještě před vybetonováním stropu a poklopu. Velikost šachty případně místnosti je nutno konzultovat předem.

12) Spuštění a předání bazénu majiteli

Předání hotového bazénu majiteli je konečnou fází, kdy je bazén uveden do provozu a jsou majiteli předány záruční listy a návod na používání. Současně je majitel zaškolen do užívání bazénu.

13) Okolní úpravy - dosypání zeminy

Obsypání bazénu je vhodné provádět až v momentě, kdy beton zatvrdne (28 dní). Je nutné zabezpečit, aby hadice případně trubky byly usazeny do měkkého podloží prosáté hlíny nebo písku a zabezpečit citlivé zahrnutí a hutnění. Citlivé zahrnutí je velmi důležité obzvláště v místech, kde je vedení napojeno na pevně ukotvené díly ve stěně bazénu tak, aby nedošlo k utrhnutí z dílu ve stěně. Pokud se tak stane, je nutné zavolat instalační firmu a sdělit jí to, aby mohla vše opravit.

14) Nalepení okolních dlažeb, obruby bazénu

Před nalepením dlažby je vhodné počkat, až zemina sedne (po zimě), případně zabezpečit zhutnění zeminy. Obrubu bazénu lze lepit až po osazení bazénové fólie. Do dlažby okolo bazénu je nutno osadit případné propojovací krabice od světel a vybírací otvor od skimmeru.